Четвер,  28.10.2021, 


81600, Львівська область, м.Миколаїв,
вул. Чайковського, 18, тел: (241) - 52-292, 51-417

Головна Мій профіль Вихід RSS
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"

    Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців регулює Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", дія якого поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців. Законом може бути встановлено особливості державної реєстрації громадських формувань.

      Державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об’єднання, професійної спілки, її організації або об’єднання, політичної партії, організації роботодавців, об’єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених законом.

     Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор) - особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації, нотаріус. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації (крім нотаріусів), та нотаріус.

     Державна реєстрація базується на таких основних принципах:

   1) обов’язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі;

   2) публічності державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі та документів, що стали підставою для її проведення;

   3) врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією, та особливостей державної реєстрації виключно законом;

   4) державної реєстрації за заявницьким принципом;

   5) прийняття документів для державної реєстрації та здійснення державної реєстрації за принципом екстериторіальності в межах України;

   6) єдності методології державної реєстрації;

   7) об’єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі;

   8) внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до закону;

   9) відкритості та доступності відомостей Єдиного державного реєстру.

     Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;

5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству;

7) рішення про припинення юридичної особи має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог;

8) установчий документ юридичної особи, положення, регламент, список суддів постійно діючого третейського суду, статут (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству;

9) установчий документ юридичної особи викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками) або уповноваженими ними особами;

10) установчі документи банків, інших юридичних осіб, які згідно із законом підлягають погодженню (реєстрації) відповідно Національним банком України, іншими державними органами, подаються з відміткою про їх погодження відповідним органом;

11) внесення змін до установчого документа юридичної особи, положення, регламенту, списку суддів постійно діючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, оформляється шляхом викладення його в новій редакції;

12) передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом;

13) документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;

14) документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку;

15) зображення та опис символіки повинні бути оформлені з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

---------------------------------------------------------------------------------------

Форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

--------------------------------------------------------------------------------------

Реквізити для оплати адміністративного збору за державну реєстрацію змін  (у розмірі 410.00 грн. – для юридичних осіб та   140.00 грн. – для фізичних осіб-підприємців):

Державний бюджет:

БАНК: ГУДКСУ у Львівській області

МФО: 825014

Код платежу: 22010300

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37983768

Отримувач платежу: УДКСУ у Миколаївському р-ні

РАХУНОК: 31118170700331

 

  Реквізити для внесення плати за  надання  відомостей  з  Єдиного  державного  реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (70.00грн. – за надання витягу, код 01 та 70,00 грн. – за надання виписки,код 02):

Державний бюджет:

БАНК: ГУДКСУ у Львівській області

МФО: 825014

Код платежу: 22012700

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37983768

Отримувач платежу: УДКСУ у Миколаївському р-ні

РАХУНОК: 31319300733331

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Контактні дані державного реєстратора: 

Лукомська Віра Григорівна - державний реєстратор   сектору державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації об’єднань громадян та засобів масової інформації Миколаївського районного   управління юстиції, контактний телефон - (241)-51-417.

Адреса сектору державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації об’єднань громадян та засобів масової інформації Миколаївського районного   управління юстиції: м.Миколаїв, вул. Чайковського, 18, (3-й поверх).