Понеділок,  06.12.2021, 


81600, Львівська область, м.Миколаїв,
вул. Чайковського, 18, тел: (241) - 52-292, 51-417

Головна Мій профіль Вихід RSS
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"
Головна » 2012 » Вересень » 3 » основні засади діяльності організацій роботодавців
14:47
основні засади діяльності організацій роботодавців

     Відповідно до Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22.06.2012  № 5026-VI, який набрав чинності 05.08.2012, організація роботодавців - неприбуткова громадська організація, яка об'єднує роботодавців.

     Роботодавець - юридична особа (підприємство, установа, організація) або фізична особа - підприємець, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб.

 Об'єднання організацій роботодавців - неприбуткова громадська організація, яка об'єднує організації роботодавців, їх об'єднання.

Роботодавці мають право об'єднуватися в організації роботодавців, вільно вступати до таких організацій та виходити з них, брати участь в їх діяльності на умовах та в порядку, визначених їх статутами.

      Організації роботодавців, їх об'єднання можуть створювати об'єднання організацій роботодавців, вступати до таких об'єднань та виходити з них, брати участь в їх діяльності на умовах та в порядку, визначених статутами об'єднань організацій роботодавців.

Організації роботодавців, їх об'єднання створюються і діють з метою представництва та захисту прав та законних інтересів роботодавців у економічній, соціальній, трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального діалогу.

Основними завданнями організацій роботодавців, об'єднань організацій роботодавців є:

   
1) забезпечення представництва і захисту прав та законних інтересів роботодавців у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, іншими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та утвореними ними органами;

    2) підвищення конкурентоспроможності національної економіки;

    3) участь у формуванні та реалізації економічної, соціальної політики держави, регулюванні економічних, соціальних, трудових відносин;

    4) сприяння збільшенню обсягів виробництва продукції і послуг;

    5) сприяння створенню нових робочих місць;

    6) співробітництво з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх організаціями та об'єднаннями;

    7) участь у колективних переговорах з укладення угод на національному, галузевому та територіальному рівнях, координація діяльності роботодавців у виконанні зобов'язань за цими угодами;

    8) сприяння вирішенню колективних трудових спорів, сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

    9) вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, сприяння поширенню професійних знань та досвіду;

    10) участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері освіти, зайнятості, професійної орієнтації;

    11) розвиток співробітництва з іноземними і міжнародними організаціями роботодавців та їх об'єднаннями.

Організації роботодавців та їх об'єднання утворюються і діють на принципах:

    1) законності та верховенства права;

    2) свободи об'єднання;

    3) незалежності та рівноправності членів;

    4) самоврядності;

    5) соціального діалогу;

    6) аполітичності;

    7) відкритості та гласності;

    8) відповідальності за виконання взятих зобов'язань.

Організації роботодавців створюються і діють за територіальною або галузевою ознакою та мають статус місцевих, обласних, республіканських.

Об'єднання організацій роботодавців створюються і діють за територіальною або галузевою ознакою та мають статус місцевих, обласних, республіканських, всеукраїнських.

Держава гарантує додержання прав та законних інтересів організацій роботодавців, об'єднань організацій роботодавців і забезпечує їх реалізацію в установленому законом порядку.Організації роботодавців та їх об'єднання самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з'їзди, засідання утворених ними органів, проводять інші заходи, які не суперечать законодавству.Забороняється втручання у статутну діяльність організацій роботодавців, їх об'єднань з боку органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, професійних спілок, їх організацій та об'єднань, політичних партій та інших об'єднань громадян.

Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями організацій роботодавців та їх об'єднань, організації роботодавців, їх об'єднання не несуть відповідальності за зобов'язаннями держави, крім випадків, прямо передбачених законом.

Організації роботодавців, їх об'єднання вирішують питання щодо діяльності організації, об'єднання на підставі своїх статутів.

Статут організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців повинен містити:

      1) повне найменування організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців, відмінне від існуючих, заявлений статус організації, об'єднання та місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу;

      2) мету створення, завдання організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців;

      3) умови членства, порядок прийому в члени організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців та виходу з організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців;

      4) права і обов'язки членів організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців;

      5) положення про обов'язок виконання зобов'язань членами організацій роботодавців, їх об'єднань у сфері соціально-трудових відносин;

      6) порядок утворення, повноваження керівних органів організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців та порядок прийняття ними рішень;

      7) джерела формування і порядок використання коштів та майна організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців, порядок здійснення господарської та іншої діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;

      8) порядок сплати вступних, членських та цільових внесків;

      9) порядок внесення змін до статуту організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців;

      10) порядок припинення організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців і вирішення майнових питань.

      У статуті можуть бути передбачені й інші положення щодо особливостей створення і діяльності організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців.

      Статут організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців не повинен суперечити законодавству України.Підготувала:

провідний спеціаліст реєстраційної служби МРУЮ

Аліна ШаблістаПереглядів: 843 | Додав: alina
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: