Субота,  04.12.2021, 


81600, Львівська область, м.Миколаїв,
вул. Чайковського, 18, тел: (241) - 52-292, 51-417

Головна Мій профіль Вихід RSS
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"
Головна » 2015 » Липень » 31 » Правові засади діяльності партійних організацій
12:16
Правові засади діяльності партійних організацій

   Право громадян  на  свободу об'єднання у політичні партії для здійснення  і  захисту  своїх  прав  і   свобод   та   задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів визначається і гарантується Конституцією України. Встановлення  обмежень  цього  права  допускається  відповідно  до Конституції  України   в   інтересах   національної   безпеки   та громадського порядку,  охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей,  а  також  в  інших  випадках,  передбачених Конституцією України.

   Ніхто не може бути примушений до вступу  в  політичну  партію або обмежений у праві добровільного виходу з політичної партії. Належність чи  неналежність до політичної партії не може бути підставою для обмеження прав і свобод  або  для  надання  державою будь-яких пільг і переваг.

   Обмеження щодо  членства  у політичних партіях встановлюються виключно Конституцією та законами України. Зокрема, утворення і діяльність політичних партій забороняється,  якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:

     1) ліквідацію незалежності України;

     2) зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;

     3) порушення   суверенітету   і   територіальної   цілісності України;

     4) підрив безпеки держави;

     5) незаконне захоплення державної влади;

     6) пропаганду  війни,  насильства,  розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі;

     7) посягання на права і свободи людини;

     8) посягання на здоров'я населення;

     9)  пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки.

   Варто зазначити, що політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань. Діяльність політичної партії може  бути  заборонена, проте  лише  за рішенням  суду.  В першій інстанції справу про заборону політичної партії розглядає Верховний Суд України.

   Що стосується членства в політичній партії, то відповідно до вимог ст.6 Закону України «Про політичні партії в Україні», членом політичної партії може бути лише  громадянин  України, який відповідно до Конституції України   має  право голосу на виборах.

   Громадянин України може перебувати  одночасно  лише  в  одній політичній партії.

   Не можуть бути членами політичних партій:

     1) судді;

     2)прокурори;

     3) працівники органів внутрішніх справ;

     4) співробітники Служби безпеки України;

     5) військовослужбовці;

     6) працівники  органів  доходів  і  зборів;

     7)  персонал Державної кримінально-виконавчої служби України.

   На час  перебування  на  зазначених  посадах або службі члени політичної партії зупиняють членство в цій партії.

   Порядок вступу до політичної партії,  зупинення та припинення членства в ній визначається статутом політичної партії.

   Громадянин  України  має  право  в  будь-який час зупинити чи припинити  своє  членство в політичній партії шляхом подання заяви до  відповідних  статутних  органів  політичної партії.

   Членство в політичній  партії зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

   З цього ж дня припиняється перебування громадянина України на будь-яких виборних посадах в політичній партії.

 Часто буває, що особа припиняє своє членство в одній політичній партії та вступає до іншої, однак не повідомляє легалізуючий орган про залишення посади керівника партійної організації й надалі значиться у відомостях про керівні органи партійної організації як в реєстраційній справі партійної організації, так і у Єдиному реєстрі громадських формувань.

   Враховуючи зазначене, особа, яка припинила своє членство в політичній партії та перебувала на керівній посаді в партійній організації, повинна також подати особисту заяву довільної форми про залишення посади керівника у зв’язку із виходом із членства політичної партії до відповідного управління юстиції за місцезнаходженням реєстраційної справи партійної організації. На підставі подання відповідної заяви легалізуючим органом приймається відповідне рішення та вносяться відомості до Єдиного реєстру громадських формувань про відсутність відомостей при керівні органи партійної організації.

   Відповідно до вимог ст. 12 Закону України «Про політичні партії в Україні», політичні партії мають право:

     1) вільно провадити свою  діяльність  у  межах,  передбачених Конституцією України, Законом України «Про політичні партії в Україні» та іншими законами України;

     2) брати  участь  у виборах Президента України,  до Верховної Ради України,  до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування  та  їх  посадових  осіб  у порядку,  встановленому відповідними законами України;

   3) використовувати  державні  засоби  масової  інформації,  а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;

     4) підтримувати міжнародні зв'язки  з  політичними  партіями, громадськими    організаціями   інших   держав,   міжнародними   і міжурядовими організаціями,  засновувати (вступати  між  собою  у) міжнародні спілки з додержанням вимог Закону України «Про політичні партії в Україні»;

     5) ідейно,    організаційно   та   матеріально   підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні.

        Політичним партіям  також   гарантується    свобода  опозиційної діяльності, у тому числі:

     можливість викладати публічно і  обстоювати  свою  позицію  з питань державного і суспільного життя;

      брати участь  в обговоренні та оприлюднювати і обгрунтовувати критичну оцінку дій і рішень  органів  влади,  використовуючи  для цього  державні  і недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;

     вносити до  органів  державної  влади  України   та   органів місцевого самоврядування пропозиції,  які обов'язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку.

   Щодо реєстрації обласних, міських і районних організацій або інших структурних  утворень політичної партії,  передбачених статутом партії, вона здійснюється відповідним  центральним  органом  виконавчої  влади,  що реалізує державну  політику  у  сфері  державної  реєстрації  (легалізації) об’єднань  громадян,  інших  громадських  формувань,  на місцевому рівні,  якщо  інший  порядок  не  передбачений законом, лише після реєстрації політичної партії центральним органом виконавчої влади, що   реалізує  державну  політику  у  сфері  державної  реєстрації (легалізації)  об’єднань  громадян,  інших  громадських формувань.

   Після   реєстрації   обласних, міських  та  районних  організацій політичних  партій  вони  можуть набувати статусу юридичної особи, якщо це передбачено статутом партії.

     Так, для реєстрації структурного утворення політичної партії до реєструючого органу подається заява встановленого зразка, завірена керівним органом політичної партії, до якої додаються:

         копія статуту політичної партії;

         протокол установчих зборів  або  конференції,  на  яких  було утворено обласну,  міську, районну організацію або інше структурне утворення політичної партії.

          Слід відмітити, що Статутом політичної партії також може бути передбачено подання додаткових документів для реєстрації структурного утворення політичної партії.

       Реєструючий орган приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації структурного утворення політичної партії протягом 10 днів з дня надходження заяви.

       Про реєстрацію структурного утворення політичної партії видається реєстраційне свідоцтво, встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.

   В разі, коли документи, подані для реєстрації структурного утворення політичної партії не відповідають вимогам Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні» та іншим нормативно – правовим актам, реєструючий орган приймає рішення про відмову у реєстрації структурного утворення політичної партії, яке може бути оскаржене у судовому порядку.

   Варто наголосити, що відмова у реєстрації структурного утворення політичної партії не є перешкодою для повторного звернення про реєстрацію.

   Первинні  осередки    політичної    партії,   яким   статутом політичної партії не надається право юридичної особи,  легалізують свою  діяльність  шляхом  письмового повідомлення про утворення до відповідного  органу  юстиції  Міністерства  юстиції   України   в 10-денний  строк з часу їх утворення. 

   Відповідний реєструючий орган, прийнявши  документи  про легалізацію,  протягом трьох годин видає довідку  про  легалізацію  первинних  осередків політичної партії.

   Також варто зазначити, що 10 липня 2015 року набув чинності наказ Міністерства юстиції України від 17.06.2015  № 981/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у сфері легалізації громадських формувань", відповідно до якого рішення щодо реєстрації/легалізації громадських об’єднань та громадських формувань приймає не реєстраційна служба, як це було раніше, а безпосередньо управління юстиції.

 

Аліна Шабліста,

провідний спеціаліст реєстраційної служби

Миколаївського районного управління юстиції

 

Переглядів: 703 | Додав: alina
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: