Неділя,  05.12.2021, 


81600, Львівська область, м.Миколаїв,
вул. Чайковського, 18, тел: (241) - 52-292, 51-417

Головна Мій профіль Вихід RSS
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"
Головна » 2012 » Листопад » 7 » Законодавчі зміни з питань діяльності громадських формувань
16:36
Законодавчі зміни з питань діяльності громадських формувань

     З 1 січня 2013 року вводиться в дію Закон України «Про громадські об’єднання», який визначатиме правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань.

     Необхідно зазначити, що дія Закону України «Про громадські об’єднання» не поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення:

1) політичних партій;

 2) релігійних організацій;

 3) непідприємницьких товариств, що утворюються актами органів державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

 4) асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань;

 5) саморегулівних організацій, організацій, які здійснюють професійне самоврядування;

 6) непідприємницьких товариств (які не є громадськими об'єднаннями), утворених на підставі інших законів.

Таким чином, необхідно звернути увагу на такі основні зміни щодо діяльності громадських формувань у зв’язку з прийняттям даного закону:

-        громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюватиметься як громадська організація або громадська спілка. Під громадською організацією слід розуміти громадське об'єднання, засновниками та членами або учасниками якого є фізичні особи, а громадська спілка визначатиметься як громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами або учасниками  можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи;

-        реєстрація усіх громадських об’єднань буде здійснюватись управлінням юстиції (реєстраційною службою) за місцезнаходженням громадського об’єднання;

-        з 01 січня 2013 року громадські об'єднання зобов’язані будуть зареєструватися або повідомити про своє утворення протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів, а в разі неподання (ненадсилання) документів для реєстрації громадського об'єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об'єднання не вважається утвореним;

-        також ЗУ «Про громадські об’єднання» передбачено новий термін для реєстрації громадських об’єднань, який становить 7 робочих  днів;

-        щодо статуту громадського об’єднання, він повинен буде містити відомості про:

1) найменування громадського об'єднання та за наявності - скорочене найменування;

 2) мету (цілі) та напрями його діяльності;

 3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів (учасників);

 4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (зокрема – керівні органи) громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни (для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи);

 5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;

6) порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами (учасниками);

 7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг;

 8) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання;

 9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання (у разі їх створення громадським об'єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);

 10) порядок внесення змін до статуту;

 11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

- Законом України «Про громадські об’єднання» визначено такі права громадських об’єднань: 

1) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2) звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3) одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

4) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

5) проводити мирні зібрання;

6) здійснювати інші права, не заборонені законом;

 -       передбачено, що громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право: 

1) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

2) здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об'єднанням включатимуться до Реєстру громадських об'єднань;

3) засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

4) брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

5) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

-        необхідно зазначити, що ЗУ «Про громадські об’єднання» визначено такі  способи припинення діяльності громадського об'єднання:

1) за рішенням громадського об'єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об'єднання, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;

 2) за рішенням суду про заборону громадського об'єднання.

Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи матиме наслідком припинення цієї юридичної особи у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

          Якщо вартості майна громадського об'єднання зі статусом юридичної особи, яке безпосередньо здійснює підприємницьку діяльність і щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, буде недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такого громадського об'єднання відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".


Підготувала:

провідний спеціаліст реєстраційної служби МРУЮ

Аліна Шабліста

Переглядів: 710 | Додав: alina
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: